Informacje dla autorów

Oto kilka informacji dotyczących warunków współpracy z magazynem kminek.pl w zakresie publikacji tekstów:

  1. Pisząc teksty staraj się posługiwać zwięzłym i przejrzystym językiem, pamiętając o podstawowych zasadach ortografii polskiej. Zanim wyślesz tekst, daj go do przeczytania kompetentnym językowo osobom i uwzględnij ich uwagi i sugestie.
  2. Jeżeli przesyłasz swój tekst po raz pierwszy, dołącz do niego krótka notkę biograficzną o swojej osobie – zobacz przykład.
  3. Artykuły należy przesyłać w postaci pojedynczego archiwum ZIP lub RAR, zawierającego właściwy tekst publikacji (w formacie DOC, RTF lub HTML) oraz wszystkie powiązane pliki (pliki przykładów, obrazy, kody źródłowe itp.).
  4. Wysłanie tekstu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na jego publikację na łamach magazynu kminek.pl oraz bezterminowe składowanie w archiwum. Zgoda na publikację nie może być cofnięta i oznacza akceptację niniejszych warunków współpracy z magazynem kminek.pl w zakresie publikacji tekstów oraz zasad ochrony praw autorskich.
  5. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego publikacją, magazyn kminek.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian edytorskich w treści.
  6. W chwili obecnej jedyną formą gratyfikacji dla autora za publikację artykułu na łamach kminka będzie prestiż oraz dozgonna wdzięczność ze strony społeczności webmasterów/webdeveloperów :)

Kminek.pl zaprasza Cię do współpracy!