Wykorzystujemy AJAXowy XMLHttpRequest zamiast Microsoft.XMLDOM


Powyżej powinien pojawić się tytuł pierwszej aktualności pobranej z pliku XML za pomocą obiektu XMLHttpRequest