Inicjalizacja obiektu Microsoft.XMLDOM w IE i pozostałych przeglądarkach


Powyżej powinien pojawić się tytuł pierwszej aktualności pobranej z pliku XML za pomocą obiektu Microsoft.XMLDOM