kminek.pl

Globalny reset domyślnych stylów CSS przeglądarki Grzegorz Wójcik

19 Dec, 2007  |  Artykuły, CSS

Pożegnałeś się z tabelami. Chcąc iść z duchem czasu zacząłeś projektować layouty stron w całości za pomocą arkuszy stylów CSS. Weryfikujesz efekty swojej pracy z wykorzystaniem kilku popularnych przeglądarek i szybko dochodzisz do wniosku, że Twoja strona nie wygląda identycznie w każdej z nich – nie wiadomo skąd w przeglądarce X pojawiają się tajemnicze marginesy i dopełnienia, zmienia się krój i rozmiar czcionki, dziwnie zachowują się listy wypunktowane czy formularze…

Prawdopodobnie winę za takie różnice w renderowaniu ponoszą domyślne style CSS narzucane przez każdą przeglądarkę wszystkim HTML-owym elementom i fakt, iż nie dokonałeś neutralizacji tych stylów.

Domyślne style CSS przeglądarki

Każdy dokument HTML (nawet taki, w którym nigdzie nie zdefiniowano żadnego stylu oraz nie podpięto zewnętrznego arkusza) renderowany jest przez przeglądarkę z wykorzystaniem tzw. domyślnego (wbudowanego) arkusza stylów (ang. browser default/built-in stylesheet).

Na [1] przykładzie 1 przedstawiony jest standardowy dokument HTML, w którym wykorzystano wszystkie najpopularniejsze obecnie znaczniki. Z dokumentem nie powiązano absolutnie żadnych deklaracji stylów i oglądając go w oknie przeglądarki mamy wrażenie, że widzimy „gołą” stronę. Nic bardziej mylnego – ten „bezstylowy” wygląd jest właśnie rezultatem zastosowania przez przeglądarkę jej domyślnych stylów.

Idea domyślnych stylów została [2] wprowadzona w specyfikacji CSS i jest jak najbardziej słuszna – dzięki niej nawet „bezstylowe” dokumenty HTML uzyskują pewną minimalistyczną ale akceptowalną reprezentację wizualną i stają się przez to bardziej dostępne. Gdyby przeglądarka nie aplikowała domyślnego stylu, naszym oczom ukazał by się ciąg jednolitego tekstu, który wymagał by od nas formatowania za pomocą własnych stylów. W ten sposób do każdego dokumentu zmuszeni bylibyśmy dołączać swoje style co nie byłoby najszczęśliwszym rozwiązaniem.

Specyfikacja CSS, oprócz koncepcji domyślnych stylów podaje także wytyczne a nawet konkretne [3] przykłady jak taki arkusz powinien wyglądać – trzeba jednak zaznaczyć, że producenci przeglądarek dosyć dowolnie i w zróżnicowanym stopniu czerpią z tych wzorców. Jak się za chwilę przekonamy stanie się to dla nas głównym źródłem problemów związanych z uzyskaniem spójnego layoutu. Przyjrzyjmy się wybranym fragmentom domyślnego arkusza stylów przeglądarki Mozilla Firefox 2 (plik html.css w katalogu instalacyjnym przeglądarki):

 1. body {
 2. display: block;
 3. margin: 8px;
 4. }
 5.  
 6. p, dl, multicol {
 7. display: block;
 8. margin: 1em 0;
 9. }
 10.  
 11. h1 {
 12. display: block;
 13. font-size: 2em;
 14. font-weight: bold;
 15. margin: .67em 0;
 16. }
 17.  
 18. b, strong {
 19. font-weight: bolder;
 20. }
 21.  
 22. i, cite, em, var, dfn {
 23. font-style: italic;
 24. }
 25.  
 26. ul, menu, dir {
 27. display: block;
 28. list-style-type: disc;
 29. margin: 1em 0;
 30. -moz-padding-start: 40px;
 31. }
 32.  
 33. ol {
 34. display: block;
 35. list-style-type: decimal;
 36. margin: 1em 0;
 37. -moz-padding-start: 40px;
 38. }
 39.  
 40. li {
 41. display: list-item;
 42. -moz-float-edge: margin-box;
 43. }

Jak widać wbudowany styl przeglądarki definiuje m.in. margines całej strony, odstępy między paragrafami tekstu objętymi znacznikiem <p>, pogrubienie czcionki dla fragmentów objętych znacznikiem <strong>, odpowiedni margines, rozmiar i pogrubienie czcionki dla nagłówków (<h1>,<h2>,..) i wiele innych.

O ile domyślne formatowanie [4] elementów liniowych w najpopularniejszych przeglądarkach jest praktycznie identyczne to jednak sytuacja komplikuje się w przypadku [5] elementów blokowych. Niektóre przeglądarki definiują dla tych elementów tylko margines, inne tylko dopełnienie a jeszcze inne obie te rzeczy naraz. Dodatkowo wielkość tego domyślnego marginesu/dopełnienia jest różna w zależności od przeglądarki.

Reset domyślnych stylów

Skoro nie mamy stuprocentowej pewności jakie domyślne wartości marginesu i dopełnienia aplikowane są przez daną przeglądarkę poszczególnym elementom blokowym, jedynym wyjściem wydaje się zresetowanie (wyzerowanie) tych własności a następnie określenie dla nich własnych wartości np.:

 1. body, p {
 2. margin: 0;
 3. padding: 0;
 4. }
 5.  
 6. /*
 7. Wskazówka:
 8. w przypadku zerowych wartości nie ma potrzeby określania jednostek (px, em, itp.) - w ten sposób
 9. nasz arkusz będzie o kilka bajtów mniejszy
 10. */
 11.  
 12. body { padding: 20px; }
 13.  
 14. p { margin: 0 0 20px 0; }

Rysunek 1 - Kaskada CSS
Rysunek 1 – Kaskada CSS

Po prostu – definiując własne reguły nadpisujemy domyślne style przeglądarki – jednym słowem domyślne style przeglądarki są najniżej w hierarchii kaskady (Rysunek 1).

Zasadniczo istnieją dwie metody zerowania domyślnych wartości marginesu/dopełnienia elementów:

Za pomocą [6] selektora uniwersalnego (*) możemy w łatwy sposób wybrać wszystkie elementy dokumentu i określić dla nich styl (w naszym przypadku wyzerować domyślny margines/dopełnienie):

 1. * {
 2. margin: 0;
 3. padding: 0;
 4. }

Niestety, wykorzystanie selektora uniwersalnego niesie ze sobą kilka problematycznych implikacji. Po pierwsze, selektor musi wybrać wszystkie elementy (zarówno te blokowe jak i liniowe, dla których nie ma potrzeby określania marginesu/dopełnienia) co w przypadku rozbudowanego drzewa dokumentu może w jakimś stopniu przekładać się na szybkość renderowania strony przez przeglądarkę.

Rysunek 2 - Kontrolki formularzy po resecie domyślnych styli
Rysunek 2 – Kontrolki formularzy po resecie domyślnych styli

Po drugie, globalny reset tą metodą „psuje” wygląd niektórych kontrolek formularzy (chodzi tutaj zwłaszcza drop-down listy i przyciski). Zjawisko to jest szczególnie mocno dostrzegalne pod Operą i Firefoxem – po zresetowaniu domyślnych stylów strzałka odpowiedzialna za rozwijanie drop-down listy zostaje maksymalnie „przyciśnięta” do prawej strony tekstu (Rysunek 2). Podobny efekt „sciśnięcia” dla tych przeglądarek można zaobserwować również dla przycisków input. Co ciekawe, w przypadku Internet Explorera wygląd kontrolek przed i po resecie jest identyczny.

Reasumując, jeśli Twoja strona nie korzysta z formularzy i jest w miarę prosta, selektor uniwersalny to najkrótsza i najwygodniejsza metoda na reset domyślnych stylów przeglądarki.

To najpewniejszy i najbezpieczniejszy sposób na neutralizację wbudowanych stylów przeglądarki. W miarę budowania strony dopisujemy wykorzystywane przez nas znaczniki do listy zerowanych elementów, a następnie określamy dla nich własne wartości marginesu i/lub dopełnienia:

 1. html, body, h1, p, form {
 2. margin: 0;
 3. padding: 0;
 4. }
 5.  
 6. body {
 7. background: #fff;
 8. padding: 20px;
 9. }
 10.  
 11. h1 {
 12. color: #666;
 13. margin: 5px 0 0 20px 0;
 14. }
 15.  
 16. p {
 17. margin: 0 0 20px 0;
 18. }

Gotowce

W Internecie odnaleźć można kilka godnych uwagi gotowych arkuszy resetujących domyślne style przeglądarek. Wystarczy dołączyć taki arkusz na początku projektowanej strony i przystąpić do budowy własnych stylów. Osobiście polecam [7] reset.css z pakietu Yahoo! UI Library. Inną alternatywą (przeznaczoną jednak dla bardziej zaawansowanych twórców) jest [8] arkusz opracowany przez guru CSSErica Meyera. Charakterystyczne dla powyżej wymienionych rozwiązań jest to, że dokonują one neutralizacji domyślnych stylów także w stosunku do niektórych elementów liniowych określając np. styl czcionki:

 1. /* Yahoo! UI Library reset.css */
 2. address,caption,cite,code,dfn,em,strong,th,var {
 3. font-style: normal;
 4. font-weight: normal;
 5. }

Tak naprawdę zależy to tylko od Ciebie jak daleko chcesz posunąć się w neutralizacji domyślnych stylów. Dobrym pomysłem jest zaczerpnięcie z wymienionych powyżej gotowców pewnych odpowiadających nam fragmentów i zbudowanie własnego arkusza resetującego. Na pewno absolutnym minimum jest zerowanie domyślnych wartości marginesu/dopełnienia dla elementów blokowych. Reszta jest już tylko kwestią podjęcia decyzji w jakim stopniu wygląd projektowanej strony ma być wynikiem zastosowania przez przeglądarkę domyślnego formatowania.

Podsumowując – świadomość istnienia domyślnych stylów przeglądarki jest absolutną koniecznością dla każdego, kto projektuje layouty oparte na CSS i kto ma na uwadze spójny wygląd strony w jak największej liczbie przeglądarek.

-----

Wydrukowano z: https://www.kminek.pl/globalny-reset-domyslnych-stylow-css-przegladarki/

Lista adresów URL występujących w tekście:

© 2007-2022 kminek.pl